29 Feb 2024

Anzizu.Legal - Publicació dels índex de referència

ES DESPLEGUEN ELS EFECTES DE L'APROVACIÓ DE LA LLEI PEL DRET A L'HABITATGE (24/05/2023) PER LA PUBLICACIÓ DELS ÍNDEXS DE REFERÈNCIA I LA PRESUMIBLE DECLARACIÓ DE ZONES TENSES


Seguint amb el desenvolupament de la LLEI PEL DRET A L'HABITATGE del passat 24/05/2023, avui s'han publicat els índexs de referència i la presumible declaració de zones tenses.
 
Els índex ja es troben disponibles per a la seva consulta, en la web del Ministeri https://serpavi.mivau.gob.es/ i presumiblement, seran publicats en el BOE a partir del 13  de març  pel que seran aplicables  a partir de la declaració de les zones tensionades.  

Catalunya ha sol·licitat la declaració d'àrea de mercat tensionat per a 140 municipis i la modificació del concepte de gran tenidor, reduint el nombre  d'habitatges per titular fins a 5 (ara  són 10 o 1.500 m²), situades en una mateixa zona de mercat residencial tensionat.

S'espera  que  les àrees de mercat tensionat es publicaran i entraran en vigor, un dia més tard que els índex de preus de referència (14 de març).
 
Una vegada entrin en vigor el sistema d'índex de preus de referència i  les zones tensionades,  les limitacions de les rendes  dels lloguers dels nous contractes seran les següents en aquestes zones:
 
👉 Si ets GRAN TENIDOR:

  • Si existeix un contracte anterior regulat per la LAU del 94  (vigent en els 5 anys anteriors), la nova renda serà la menor entre la renda del contracte anterior actualitzada i la renda resultant de l'índex de preus de referència. 
  • Si no existeix contracte anterior, la nova renda estarà limitada per l'índex de preus de  referència.

👉 Si NO ets GRAN TENIDOR:

  • Si existeix contracte anterior regulat per la LAU del 94, la nova renda estarà limitada per la renda del contracte anterior actualitzada.
  • Si no hi ha contracte anterior, la nova renda estarà limitada per l'índex de preus de referència.

Informació addicional:

Des d'Anzizu, continuarem informant-te de totes les novetats sobre la Llei pel Dret a l'Habitatge i el seu impacte en el mercat immobiliari.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials: 

IG  LK

Search

Troba aquí
el teu immoble